Maturzysta, uczęszczał na grupowe kursy. Problemy w mówieniu

Maturzysta, uczęszczał na kilka grupowych kursów o liczebności 10-12 uczestników. Nie korzystał on z możliwości wypowiadania się po angielsku, nie było to też od niego egzekwowane. Ćwiczenia wykonywane na zajęciach w podręczniku nie stanowiły problemów w przeciwieństwie do komunikacji ustnej.


Rozwiązanie Eltee:
Skoncentrowanie się na ćwiczeniu umiejętności komunikacyjnych. Zastosowanie w praktyce znanych wyrażeń i zwrotów niezbędnych w sprawnej komunikacji. Konwersacje na materiałach bliskich tematycznie zainteresowaniom ucznia. Wskazówki dotyczące skutecznej nauki angielskiego poza zajęciami indywidualnymi z lektorem. 

Efekt:
Swobodna rozmowa na różne tematy w języku angielskim, brak oporów w nawiązaniu rozmowy. 

Zobacz nas na Facebooku       
 Fly High by Eltee.pl
VMD Script logo
Do góry