×
≡ menu

Angielski finansowy

Komu jest dedykowane szkolenie Eltee Financial English?

Osobom pracujących na stanowiskach związanych z finansami, referujących, decydujących i zarządzających finansami firmy. Przed szkoleniem proponujemy bezpłatny Audyt Potrzeb i Umiejętności Językowych.
 

Jakie korzyści przyniesie Ci szkolenie?

Rozwiniesz swoje umiejętności językowe w dziedzinie specjalistycznego słownictwa finansowego w języku angielksim. Zaaranżowane sytuacje na sesjach treningowych pozwolą Ci wykorzystać w praktyce umiejętności i zdobyć biegłość w operowaniu terminologią finansową.

 

Jaka jest pewność, że szkolenie prowadzone jest na najwyższym poziomie?

Udzielamy gwarancji satysfakcji 100%. Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenie jest najlepsze na rynku, jeśli jednak stwierdzisz inaczej, zwrócimy Ci pieniądze za szkolenie. Naszymi zadowolonymi klientami są dyrektorzy finansowi czołowych korporacji międzynarodowych i polskich firm prowadzących międzynarodową działalność, gwarantujemy, że ich pozytywne opinie o naszych kursach są autentyczne -  Ty również możesz przekonać się o wartości naszego szkolenia bez ryzyka.


Ile kosztuje kurs indywidualny lub grupowy? Zapytaj o wycenę - formularz kontaktowy!

Kim jest nasz trener?

Barbara jest członkiem The British Polish Chamber of Commerce. Zajęcia nauki języka angielskiego dla dorosłych prowadzi od 1990 roku. W 1990 zdała egzamin państwowy na tłumacza i jest zarejestrowanym tłumaczem języka angielskiego w NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Ukończyła kursy Business English w Wielkiej Brytanii oraz w British Council w Polsce. Jest absolwentką Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Edukacji Europejskiej (UW). Uzyskała najbardziej prestiżowe i uznawane międzynarodowo certyfikaty wydane przez University of Cambridge ESOL Examination: BEC (Certyfikat Business English Higher) - dokumentujący biegłą znajomość języka angielskiego biznesowego na najwBarbara - Financial Englishyższym poziomie zaawansowania, a także ICFE (The International Certificate in Financial English) - potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego finansowego. ICFE jest uznanym na całym świecie, elitarnym egzaminem przygotowanym przez Cambridge ESOL oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) - światową organizację zrzeszającą dyplomowanych księgowych i innych specjalistów w dziedzinie finansów. Prowadziła specjalistyczne kursy języka finansowego i księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Oprócz biegłej znajomości języka angielskiego finansowego i biznesowego, ma wieloletnią praktykę zawodową na stanowiskach samodzielnych i menedżerskich w korporacjach międzynarodowych i w firmach średniej wielkości o różnym profilu działalności. Od wielu lat uczestniczy w negocjacjach biznesowych, wykonuje tłumaczenia konsekutywne, tłumaczy dokumenty finansowe, teksty biznesowe i inne specjalistyczne dokumenty branżowe.

Jest magistrem Fizyki UW oraz absolwentką SGH Wydziału Strategicznego Zarządzania Marketingowego w Warszawie. Posiada Certyfikat ukończenia kursów Szkoły Giełdowej GPW w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu analizy finansowej, strategii przedsiębiorstw, wyceny firm, rachunkowości i podatków. W ostatnim czasie, oprócz prowadzenia kursów z języka angielskiego, współpracowała jako ekspert z firmą konsultingową zajmującą się doradztwem w zakresie rozwoju biznesu, a także wyceną przedsiębiorstw oraz prowadzeniem transakcji kupna i sprzedaży firm i udziałów.

O sobie: "Uwielbiam uczyć się arabskiego, piszę i czytam po arabsku, jestem zafascynowana Bliskim Wschodem i tamtejsza kulturą, odpręża mnie praca fizyczna w ogrodzie."
 

Główne tematy szkolenia obejmują:

 • Financial statements ( balance sheet, profit & loss, cash flow)
 Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • Audit
 Kontrole
 • Reports 
Raporty
 • Financial ratios 
Wskaźniki finansowe
 • Company's structure 
Struktura organizacyjna przedsiębiorstw
 • Central bank 
Bank centralny
 • Money: currency, interest rates, monetary policy 
Pieniądze : waluty, stawki procentowe, polityka monetarna
 • Banking: commercial, retail 
Bankowość: komercyjna, detaliczna
 • Investment banking and brokerage services
 Bankowość inwestycyjna i usługi maklerskie
 • Taxes: types of taxes, tax avoidance, tax efficiency
 Podatki: typy podatków, unikanie podatków, optymalizacja podatkowa
 • Insurance 
Ubezpieczenia
 • Financial markets 
Rynki finansowe
 • Stocks and shares
 Akcje i udziały
 • Initial Public Offers (IPO) 
Emisje publiczne na rynku pierwotnym
 • Secondary market operations 
Operacje na rynku wtórnym
 • Mergers and takeovers
 Fuzje i przejęcia 
 • Graphs and trends
 Analiza wykresów i trendów
 • Hedge funds and structured products
 Fundusze hedgingowe i produkty strukturyzowane
 • Investments 
Inwestycje
 • Financing methods 
Metody finansowania
 • Harmful financial practices: tax havens, money laundering, bribery
 Przestępstwa i szkodliwe praktyki finansowe (raje podatkowe, pranie pieniędzy, łapówkarstwo)
 • Venture Capital (VC)
 Inwestycje kapitałowe wysokiego ryzyka

 

Uwaga! Poza wyżej wymienionymi, uczestnicy mogą zgłosić również inne tematy do omówienia podczas kursu. Na życzenie klientów, dowolne zagadnienie z programu zajęć może zostać pominięte, przesunięte na inną pozycję lub przeanalizowane w sposób bardziej obszerny i szczegółowy.

Zobacz nas na Facebooku       
 Fly High by Eltee.pl
VMD Script logo