×
≡ menu

Angielski w księgowości

Komu jest dedykowane szkolenie Eltee Accounting English?

Osobom pracujących w działach księgowych o dowolnym profilu działalności oraz w instytucjach należących do sektora finansowego dla których ważne jest biegłe posługiwanie się terminologią księgową po angielsku.

 

Jakie korzyści przyniesie Ci szkolenie?

Rozwiniesz swoje umiejętności językowe w dziecinie specjalistycznego słownictwa języka finansowo-księgowego w języku angielskim. Zaaranżowane sytuacje na sesjach treningowych pozwolą Ci wykorzystać w praktyce umiejętności i zdobyć biegłość w operowaniu terminologią związaną z księgowością po angielsku.

 

Jaką jest pewność, że szkolenie prowadzone jest na najwyższym poziomie?

Udzielamy gwarancji satysfakcji 100%. Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenie jest najlepsze na rynku, jeśli jednak stwierdzisz inaczej, zwrócimy Ci pieniądze za szkolenie. Naszymi zadowolonymi klientami są dyrektorzy finansowi czołowych korporacji międzynarodowych i polskich firm prowadzących międzynarodową działalność, gwarantujemy, że ich pozytywne opinie o naszych kursach są autentyczne -  Ty również możesz przekonać się o wartości naszego szkolenia bez ryzyka.
 

Ile kosztuje kurs indywidualny lub grupowy? Zapytaj o wycenę - formularz kontaktowy!

Kim jest nasz trener?

Barbara - Financial EnglishBarbara jest członkiem The British Polish Chamber of Commerce. Zajęcia nauki języka angielskiego dla dorosłych prowadzi od 1990 roku. W 1990 zdała egzamin państwowy na tłumacza i jest zarejestrowanym tłumaczem języka angielskiego w NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Ukończyła kursy Business English w Wielkiej Brytanii oraz w British Council w Polsce. Jest absolwentką Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Edukacji Europejskiej (UW). Uzyskała najbardziej prestiżowe i uznawane międzynarodowo certyfikaty wydane przez University of Cambridge ESOL Examination: BEC (Certyfikat Business English Higher) - dokumentujący biegłą znajomość języka angielskiego biznesowego na najwyższym poziomie zaawansowania, a także ICFE (The International Certificate in Financial English) - potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego finansowego. ICFE jest uznanym na całym świecie, elitarnym egzaminem przygotowanym przez Cambridge ESOL oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) - światową organizację zrzeszającą dyplomowanych księgowych i innych specjalistów w dziedzinie finansów. Prowadziła specjalistyczne kursy języka finansowego i księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Oprócz biegłej znajomości języka angielskiego finansowego i biznesowego, ma wieloletnią praktykę zawodową na stanowiskach samodzielnych i menedżerskich w korporacjach międzynarodowych i w firmach średniej wielkości o różnym profilu działalności. Od wielu lat uczestniczy w negocjacjach biznesowych, wykonuje tłumaczenia konsekutywne, tłumaczy dokumenty finansowe, teksty biznesowe i inne specjalistyczne dokumenty branżowe.

Jest magistrem Fizyki UW oraz absolwentką SGH Wydziału Strategicznego Zarządzania Marketingowego w Warszawie. Posiada Certyfikat ukończenia kursów Szkoły Giełdowej GPW w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu analizy finansowej, strategii przedsiębiorstw, wyceny firm, rachunkowości i podatków. W ostatnim czasie, oprócz prowadzenia kursów z języka angielskiego, współpracowała jako ekspert z firmą konsultingową zajmującą się doradztwem w zakresie rozwoju biznesu, a także wyceną przedsiębiorstw oraz prowadzeniem transakcji kupna i sprzedaży firm i udziałów.

O sobie: "Uwielbiam uczyć się arabskiego, piszę i czytam po arabsku, jestem zafascynowana Bliskim Wschodem i tamtejsza kulturą, odpręża mnie praca fizyczna w ogrodzie."

 

Główne tematy szkolenia obejmują:

 • Accounting basic issues
 Podstawowe zagadnienia księgowości
 • Bookkeeping 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Accounting principles 
Zasady rachunkowości
 • Balance Sheet 
Bilans
 • Profit and Loss account 
Rachunek zysków i strat
 • Cash Flow
 Rachunek przepływów pieniężnych
 • Cost accounting 
Księgowość kosztowa
 • Creative accounting
 Kreatywna księgowość
 • Management accounting 
Rachunkowość zarządcza
 • IAS International Accounting Standards 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Audits 
Kontrole
 • Reports (financial reports, audit reports) 
Raporty (raporty finansowe, raporty audytorskie)
 • Financial ratios
 Wskaźniki finansowe
 • Central bank 
Bank centralny
 • Banking: commercial, retail, investment
 Bankowość: komercyjna, detaliczna, inwestycyjna
 • Taxes 
Podatki
 • Insurance 
Ubezpieczenia
 • Graphs and trends analysis 
Analiza wykresów i trendów
 • Comparing and discussing financial results from different periods 
Porównywanie i omawianie wyników finansowych z różnych okresów
 • Investments 
Inwestycje
 • Financing methods and rising funds
 Metody finansowania i pozyskiwanie fundusz 

Uwaga! Poza wyżej wymienionymi, uczestnicy mogą zgłosić również inne tematy do omówienia podczas kursu. Na życzenie klientów, dowolne zagadnienie z programu zajęć może zostać pominięte, przesunięte na inną pozycję lub przeanalizowane w sposób bardziej obszerny i szczegółowy.

Zobacz nas na Facebooku       
 Fly High by Eltee.pl
VMD Script logo